miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Alcalà-Alcossebre equipararà les ajudes a famílies monoparentals i nombroses

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre dona llum verda a què les famílies monoparentals compten amb les mateixes ajudes econòmiques i descomptes amb les que ja comptaven les famílies nombroses, al municipi. Per a això, el ple del consistori ha aprovat per unanimitat modificar l’ordenança de les taxes de les activitats esportives, amb descomptes del 40%,  i la d’accés a les ajudes per a les guarderies municipals. ç

A més, s’ha aprovat també contemplar la revaloració de les pensions i la pujada del Salari Mínim Interprofessional parell que més famílies poden optar als ajuts econòmics per a usuaris de la Unitat de Respir Familiar i de les llars d’infants municipals.

El ple ha aprovat també per unanimitat destinar 290.357 euros dels romanents de tresoreria, com a Inversió Financerament Sostenible, a la construcció de l’Espai d’Oci i Casal Jove d’Alcossebre. L’obra serà de caràcter plurianual 2019-2012 i, amb esta inversió inicial, s’emprendrà una primera fase.

Esta construcció ve a cobrir una important demanda de la població i oferirà una alternativa per ubicar actes de la comunitat educativa (festivals escolars, actuacions, etc.), actes culturals com obres de teatre o concerts, activitats esportives o formatives. També s’ha votat per unanimitat a favor de continuar els tràmits perquè el camp de futbol Sant Ferran, actualment propietat de la Generalitat Valenciana, passe a ser de titularitat municipal.

Amb els vots a favor de Partit Popular i Ciudadanos s’ha aprovat ampliar les atribucions de la junta de govern: en el cas dels expedients de contractació, la fase de la classificació de les ofertes serà atribució de la junta de govern i no del ple tot i que els expedients s’iniciaran i finalitzaran pel ple.

En el cas d’instruments de planejament urbanístic, com PAIS o modificacions del PGOU, el pas de tramitar l’exposició pública serà atribució de la junta de govern. També s’ha aprovat que siga la junta de govern qui tramite les expropiacions, per donar més celeritat a estes tramitacions. En este cas, la portaveu del grup municipal del Partit Popular, María Agut, ha explicat que “aviat hem de començar a tramitar les expropiacions per realitzar l’obra del col·lector de la depuradora i, amb este pas, facilitem la tramitació”.

El Partit Socialista i Compromís han votat en contra. En el punt següent s’ha aprovat augmentar en 150 euros la quantia econòmica de la indemnització per assistir a les juntes de govern. Una mesura que afecta únicament a un regidor de l’equip de govern i a l’Alcalde, que com a màxim percebrà 44.400 euros per assistències a òrgans col·legiats. Han votat a favor Partit Popular i Ciutadans, mentre que Partit Socialista i Compromís han votat en contra.

Últimas noticias

Contenido relacionado