viernes, 21 junio 2024

Noticias de Castellón y provincia

Peníscola negocia amb Costes els permisos per a la reconstrucció dels accessos a la zona sud

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Peníscola continua treballant per la consecució dels permisos per a executar les obres en l’accés al seu litoral sud.

Després dels efectes del pas de la borrasca Glòria per la localitat el mes de gener passat, es van identificar diverses incidències en el vial que enllaça el nucli urbà de Peníscola amb el Parc Natural, pel litoral.

En el ferm de la calçada es va identificar una clivella, la qual cosa ha comportat el tancament d’un carril de l’únic vial que accedeix a la zona.

A més, es van identificar problemes en la fermesa del vial al pas per tres cales naturals a l’entorn del Racó Calent, la Cala del Moro i la Cala del Bessó.

El consistori, en diverses converses i una trobada en les mateixes dependències del servei provincial de Costes, va sol·licitar al Govern l’execució dels treballs esmentats, per ser l’Estat el competent en la matèria, amb la negativa per resposta.

“Esta obra hauria d’executar-la l’Estat, no obstant això, davant la seua negativa, ens veiem en l’obligació de donar-li solució; nosaltres no abandonarem els veïns de la zona sud” ha explicat el regidor de l’àrea, Jorge Rovira.

En esta direcció s’han encaminat diversos treballs en els últims mesos, es van redactar les corresponents propostes per a cadascuna de les obres i es van remetre a Costes que, malgrat no finançar les obres, ha d’autoritzar-ne l’execució.

Durant diverses setmanes es va estar estudiant, per part dels tècnics d’ambdues administracions, trobar un punt de trobada entre el que proposa per uns i per uns altres.

“Després d’acordar el projecte a executar en la reparació de la clivella del vial i rebre la conformitat des del punt de vista mediambiental, ja tenim clar com procedirem a executar l’obra en este cas” ha explicat Rovira.

No obstant això, les intervencions a l’entorn de les tres cales naturals requereixen d’una revisió, així, en este moment, els serveis tècnics contractats per l’Ajuntament estan treballant en la presentació d’alternatives.

Una de les qüestions que més preocupaven, en el cas de la cala situada en el Racó Calent, era l’existència de vegetació protegida, per la qual cosa – amb l’objectiu d’avançar en la resolució del projecte alternatiu, esta setmana s’ha convidat a vindre a la zona a la directora del Parc Natural de la Serra d’Irta, Aurora Quero, amb qui s’ha reunit en la zona el regidor, per valorar les actuacions a emprendre, tenint en compte que cal protegir els exemplars d’esta vegetació autòctona.

“En cada cala hi ha una singularitat diferent i estem avançant en la redacció de les propostes d’obra alternatives, adaptant-nos a estes qüestions, amb l’objectiu d’obtenir l’autorització definitiva de Costes a inicis del mes de juny i poder procedir, així, a l’execució d’esta obra que és absolutament prioritària” ha explicat el regidor.

L’Ajuntament ha sol·licitat un préstec de 2 milions d’euros, tant per a l’execució d’estos treballs en zona sud, com per als treballs per a pal·liar els devastadors efectes del temporal en el litoral de la població. Amb una previsió de despesa d’un milió d’euros, aproximadament, en cada zona.

Últimas noticias

Contenido relacionado