La Diputació impulsa iniciatives per a la gestió del reciclatge

La protecció del medi ambient i el desenvolupament de polítiques actives per a fomentar el reciclatge són una preocupació constant de la Diputació Provincial de Castelló, que té entre els seus reptes aconseguir una major conscienciació dels veïns de totes les comarques castellonenques.

La Diputació Provincial impulsa durant els 12 mesos de l’any, iniciatives que volen fer un pas més en la gestió dels residus urbans, sent prioritari estos últims anys fer passos decidits per a aconseguir que el reciclatge siga efectiu.

Des de l’àrea de Sostenibilitat es realitza un gran esforç en la distribució de contenidors per a la recollida selectiva dels residus sòlids urbans, la qual cosa ha permés que poder reciclar paper, cartó, envasos lleugers i vidre estiga generalitzat de nord a sud de la província.

La Diputació Provincial de Castelló té en la seua agenda, de forma decidida, nombroses activitats a favor del desenvolupament sostenible i per a fer front al canvi climàtic, per la qual cosa la seua col·laboració perquè els municipis puguen fer passos ferms en defensa d’un reciclatge més ampli és total.

Un dels objectius de la institució provincial és incidir en la conscienciació dels ciutadans, per la qual cosa són diverses les accions que es distribueixen al llarg de l’any per tots els municipis. Entre elles, el treball que es realitza entre centenars de centres educatius, culturals i socials de la província, que són els que es beneficien de les campanyes socioeducatives que es posen en marxa perquè el reciclatge este present diàriament en totes les llars.

Estes campanyes d’educació ambiental miren sobretot als estudiants, ja que es considera bàsic que els alumnes tinguen una visió integral del concepte de residus i el seu valor perquè ells són peça clau perquè el reciclatge estiga present en el dia a dia dels ciutadans.