lunes, 20 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

El PP afirma que més de 6.000 bous s’hauran de sacrificar si no es donen ajudes al sector taurí

El Ple de juny de la Diputació de Castelló ha aprovat una moció en què es demana que s'aprove un Pla de Recuperació i Promoció del Sector Taurí Valencià que permeta la supervivència de la totalitat de ramaderies valencianes.

El Ple de juny de la Diputació de Castelló ha aprovat una moció presentada pel PP en la que es demana “suport al sector taurí”, ja que, segons s’ha argumentat, “és un dels sectors, econòmic, cultural i festiu, més perjudicat, tant pel virus, com per les decisions governamentals per a combatre’l que limiten temporalment l’exhibició de bous”.

La proposta que ha defensat el Partit Popular i a la que el grup socialista ha donat suport amb el vot en contra dels seus socis de govern de Compromís parla del que suposa el manteniment d’estos animals “que enguany no generaran ingressos per la supressió dels actes taurins”, i que representen una mitja de 500 euros anuals per animal, segons ha explicat el diputat David Vicente.

“El sector de Bous al Carrer pot veure’s obligat a sacrificar més de 6.000 de les 9.500 caps de bestiar de què disposa en la nostra comunitat autònoma amb unes pèrdues directes per a les ramaderies autòctones de 84 milions d’euros i per al conjunt del sector de 300 milions”, ha afirmat el diputat popular.

D’altra banda, la defensa d’esta moció també s’ha referit al “caràcter festiu” dels actes taurins, “que, en la majoria de municipis valencians conforma el cor de les celebracions patronals, fundacionals i de tota mena, que es realitzen majoritàriament entre març i setembre, justament els mesos, que, en principi, seran els de màxima incidència”.

Per últim, el fil argumental de la moció també ha fet referència a “les races de bestiar autòcton” com a “objecte d’especial protecció, no sols com a part del patrimoni genètic animal del nostre país, sinó perquè en ser criats en règim extensiu, suposen un gran benefici per a la sostenibilitat del medi rural, l’Espanya buidada, i el nostre medi ambient, tal com el mateix Ministeri d’Agricultura estableix”.

Amb tot, la proposta aprovada “insta al govern de la nació a

1.- Suprimir el pagament de la quota d’autònoms, o la seua devolució, des que es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions taurines finalitzen.

2. Que el sector del ‘toro’, com fins ara, siga inclòs en totes les mesures genèriques que el Ministeri de Cultura adopte, de suport al seu sector”.

Pel que fa a l’àmbit autonòmic, també s’ha acordat “instar el Consell de la Generalitat Valenciana a:

1. Que s’aprove un Pla de Recuperació i Promoció del Sector Taurí Valencià que permeta la supervivència de la totalitat de ramaderies de caps de bestiar braus valencians.
2. Que l’ordre d’ajudes de 27 d’abril de 2020, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes per al foment de races autòctones compte amb un apartat específicament dotat per a subvencionar al sector de caps de bestiar braus.
3. Que de manera immediata es cree una línia d’ajudes per a l’alimentació del bestiar i la seua atenció sanitària”.

Últimas noticias

Contenido relacionado