01:03 - martes, 5 marzo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Peníscola presenta el Pla de Contingència de les platges amb control d’aforaments a través d’un dron

Segons els criteris establits pel mateix Govern i respectant els quatre metres quadrats per grup d'usuaris, la platja Nord pot allotjar més de 63.000 persones i la platja Sud, més de 6000.

L’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, va convocar ahir una junta de portaveus per a traslladar-los els detalls del Pla de Contingència de les platges i cales del municipi, el mateix dia en què entrava en vigor el decret que atorga dos setmanes a les entitats locals per a la seua redacció.

“Hem fet els deures, la nostra tècnica de Medi Ambient porta setmanes treballant en això i, després de la publicació del decret per part del Consell, ahir mateix, dia en què entrava en vigència, Peníscola ja comptava amb l’extens document redactat” ha explicat l’alcalde.

El Pla de contingència davant la Covid-19 de les platges i les cales de Peníscola s’ha elaborat basant-se en les disposicions establides després de la declaració de l’estat d’alarma, en l’aplicació de les fases de desescalada i en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en les directrius de la norma UNEIX 0066-20 “Mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 i en les recomanacions davant coronavirus SARS-CoV-2 per a gaudir d’unes platges segures en la Comunitat Valenciana, elaborada per Turisme Comunitat Valenciana.

L’objecte és descriure tots els processos, activitats, documents complementaris i registres que permeten la posada en marxa i l’acompliment, sense perjudici de la legislació vigent, de les directrius i recomanacions a aplicar a les platges per a minimitzar els riscos de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 per part de treballadors, empreses adjudicatàries i usuaris.

L’entrada en funcionament dels diferents serveis i procediments operatius es realitza conforme al calendari publicat pel govern i d’acord amb les modificacions que puga haver-hi en el futur i a la mateixa evolució de la pandèmia.

L’abast d’este Pla de contingència afecta la gestió de les platges i cales situades a Peníscola durant la temporada de bany 2020, que són un total de 18: platja Nord i platja Sud, platja de les Viudes, cala del Moro, platja de Santa Llúcia, Cala de Puerto Azul, cala d’Ordí, platja Puerto Negro, cala de l’Aljub, cala del Volante, platja del Russo, platja del Pebret, platja de la Petxina, platja d’Irta, platja de la Basseta, cala de l’Argilaga, cala de la Torre Nova i Cala Cubanita.

“En la mesura en què l’erradicació de la pandèmia pot convertir-se en un llarg procés, l’objectiu del municipi Peníscola és normalitzar la prestació de productes i serveis turístics i assumir un compromís ferm amb l’acompliment de rigorosos protocols per a minimitzar els riscos higienicosanitaris” ha assegurat l’alcalde.

Les mesures que contempla el Pla

De les mesures per a la prevenció de contagi del COVID-19 que publica el Ministeri de Sanitat destaca com més rellevant el distanciament interpersonal d’aproximadament dos metres. I els estudis realitzats fins al moment estableixen que el risc de contagi del COVID-19 es redueix considerablement mitjançant el distanciament social.

“Estem treballant en això durant setmanes; en estos pròxims dies i en l’inici del mes de juliol comptarem amb el dispositiu de mesures completament desplegat per a garantir la seguretat de les nostres platges davant l’esperat increment de la seua ocupació” ha explicat el mateix alcalde.

Les actuacions que ha previst l’Ajuntament de Peníscola per a garantir el distanciament social a les platges són la difusió de les normes i recomanacions a les platges a través d’informadors i de cartelleria; la regulació dels accessos a la platja Nord i a la platja Sud (les més concorregudes) mitjançant la senyalització de la via d’entrada i eixida; la delimitació en la zona activa, més pròxima a la mar, d’una franja per al passeig dels usuaris amb una amplitud màxima de 6 metres, així com la zonificació de la platja Nord, de major afluència, per a facilitar la regulació i l’estimació de l’aforament; la vigilància i control de l’aforament es preveu realitzar durant els mesos de juliol i agost mitjançant un dron elèctric.

L’Ajuntament de Peníscola reforçarà la cartelleria existent incorporant cartells per a senyalitzar els accessos habilitats a les platges, per a informar del decàleg de conducta i ús de les platges i per a comunicar les mesures i recomanacions oportunes durant la temporada de bany 2020, amb la finalitat de garantir la prevenció del contagi del COVID-19.

Durant la temporada d’estiu es contracta un total de 23 persones la finalitat de les quals serà la informació als usuaris de les platges (recomanacions, ocupació de les zones, platges i cales, horari de major concurrència, etc.) i la vigilància i coordinació amb la policia local per a regular l’aforament de les platges i poder garantir el distanciament social.

La informació als usuaris es troba disponible a través de senyalització en els punts d’entrada a la platja, en el web turístic municipal en l’àrea de platges i en les xarxes socials.
El dron elèctric serà l’instrument que permetrà, mitjançant vols a la zona litoral, disposar del nombre d’usuaris en temps real, en diferents platges i cales, en diferents moments del dia. A més, este dispositiu permet determinar la distància interpersonal, detectar grups que excedisquen un nombre donat de persones, activitats prohibides, perills, etc. i poder gestionar ràpidament l’avís i executar els protocols corresponents.

La regulació dels aforaments a les platges es realitzarà amb la informació que facilite el dron i amb la Policia Local de Peníscola que disposarà d’una unitat específica de platges, la finalitat de les quals és garantir l’acompliment dels aforaments màxims i les mesures de seguretat en els accessos al litoral.

Esta unitat específica de la Policia Local es coordinarà amb els informadors que dirigiran els usuaris de les platges cap a les zones de menor afluència per evitar superar l’aforament i que una aglomeració no permeta mantenir la distància de seguretat necessària per a evitar el contagi per COVID-19.

El Pla contempla també un protocol específic de desinfecció i neteja d’instal·lacions i mobiliari en platja, com passarel·les, dutxes o rentapeus.

Per a la posada en marxa de totes estes accions es disposa de l’Òrgan Gestor de Platges que va ser creat l’any 2003 i està regulat a l’Ordenança de Seguretat en l’Ús, Gaudi i Aprofitament de les Platges del Municipi de Peníscola.

A la fi del mes de maig es va celebrar la reunió de l’Òrgan Gestor de Platges i es van exposar les mesures proposades per a la prevenció del contagi del COVID-19 a les platges del municipi i es convocarà, novament, per a l’aprovació del Pla que ha de validar amb anterioritat l’àrea de protecció civil de la Generalitat.

La gran extensió dels arenals urbans, garantia del manteniment de les distàncies

Els més de mig milió de metres quadrats de platges urbanes permeten a la destinació presumir de comptar amb els arenals més extensos de la costa provincial.

“Això ens facilita allotjar un alt nombre d’usuaris en condicions de seguretat, atenent el manteniment de les distàncies de seguretat que recomanen les autoritats sanitàries” ha explicat la regidora de Turisme i Platges, Raquel París.

Segons els criteris establits pel mateix Govern i respectant els quatre metres quadrats per grup d’usuaris, la platja Nord pot allotjar més de 63.000 persones i la platja Sud més de 6000. A més de la capacitat de les 16 platges i cales, de dimensions més reduïdes, “sumen una xifra que supera, de molt, la capacitat d’acolliment de banyistes de la majoria de destinacions, el que ens suposa un avantatge a l’hora de proposar les nostres platges com a espais amplis que queden molt lluny de la saturació per alta ocupació d’altres arenals” ha valorat la regidora.

El pla contempla, a més, la possibilitat d’ampliar l’espai a deu metres quadrats en cas de reculades en les fases de la desescalada, per usuari o unitat d’usuaris, la qual cosa mantindria la capacitat d’ocupació de les platges urbanes fins i tot per damunt dels 24.000 usuaris. “La nostra prioritat és la qualitat de l’experiència turística, també en este escenari post pandèmia, així que el pla contempla la possibilitat d’ampliar l’espai per usuari multiplicant-lo substancialment i continuem podent allotjar a un número molt important de banyistes, la qual cosa garanteix una capacitat de càrrega alta i completament segura” ha conclòs.

Últimas noticias

Contenido relacionado