07:12 - jueves, 7 diciembre 2023

Noticias de Castellón y provincia

Pendents de solució, la majoria de queixes a Consum per viatges cancel·lats en Magdalena i Pasqua

EL 90% de les reclamacions que ha rebut la Unió de Consumidors de Castelló durant el període de l'estat d'alarma han estat pel reemborsament de viatges i serveis turístics vinculats a paquets vacacionals suspesos per la Covid.

El 90% de les reclamacions que ha rebut la Unió de Consumidors de Castelló durant el període de l‘estat d’alarma han sigut per la cancel·lació de viatges i serveis turístics previstos per la setmana de la Magdalena i les vacances de Pasqua, i a hores d’ara, molts usuaris encara esperen una solució que confien arribarà a través de “queixes presencials en les oficines” o amb la reobertura de serveis com la Junta Arbitral de Consum.

Segons confirma el secretari General de la Unión de Consumidores de Castelló, Juan Carlos Insa, “la immensa majoria de reclamacions que es van rebre eren per viatges o serveis turístics contractats per Magdalena i Setmana Santa i l’estat d’alarma feia, en moltes ocasions, impossible la reclamació pel tancament físic de les oficines i de molts dels serveis”.

Així, el rànquing de queixes rebudes a l’oficina de Castelló l’encapçalen les companyies aèries amb vols cancel·lats en especials aquells als què s’hi sumava la impossibilitat de contactar amb la companyia, per això es preveu que amb la finalització de l’estat d’alarma molts consumidors reprenguen les reclamacions buscant una solució.

Al mateix temps, tots els serveis vinculats o relacionats amb el turisme com ara “lloguers d’apartaments turístics, trasllats, complements del viatge, etc. també conformen el gruix d’estes reclamacions”. Li segueixen encara que en un lloc molt més minoritari totes aquelles activitats o serveis que havien estat pagats per avançat, “gimnasos, activitats recreatives, serveis esportius i lúdics…”

ÚLTIMES MODIFICACIONS

Respecte a tots estos temes, cal recordar que sí que va eixir una normativa a l’inici de l’estat d’alarma centrada en consum contemplada en el RD 11/2020 del 31 de març al seu article 36, però esta ha estat modificada en diferents ocasions fins a l’última, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que varia alguns dels termes inicials, en els apartats 1 i 4 de l’esmentat article pel que fa a la situació d’estes reclamacions per serveis no prestats durant l’estat d’alarm

D’una banda, esta última modificació indica que el consumidor “no està obligat a acceptar el bo oferit per l’organitzador, o en el seu cas, el detallista”, ja que de conformitat amb el Reial decret 11/2020 de 31 de març, l’empresari podia imposar el bo al consumidor, que estava obligat a rebre’l però ara és necessari que el consumidor l’accepte expressament i si no ho fa, podrà exigir el reemborsament de les quantitats abonades.

I d’altra banda, s’introdueix “un termini de 14 dies perquè l’empresari procedisca al reemborsament, una vegada transcorregut el termini d’un any sense que el consumidor haja fet ús del bo”.

Amb tot, la realitat és que del gruix de reclamacions presentades a la província de Castelló i que hi han passat per la Unió de Consumidors, tot i tindre el Dret de ser acceptades, 48 hores després de la finalització d’estat d’Alarma encara es troben sense una solució concreta pels usuaris.

PARALITZACIÓ DE L’ARBITRATGE DE CONSUM

A més de la confussió o els dubtes generats per estes últimes modificacions, un altre factor important és que un dels serveis als quals més recorren els usuaris de localitats com Castelló per evitar la via judicial és la Junta Arbitral de Consum, servei que també ha estat tancat durant este període. De fet, va reobrir físicament les seues portes el passat 15 de juny amb atenció mitjançant cita prèvia i a una nova ubicació al Palau de la Festa.

Web oficial de l’ajuntament de Castelló.

Cal recordar, que este servei és un dels que es recomana en moltes ocasions als consumidors tant des de l’oficina municipal de consum (OMIC) com des de la mateixa Unió de Consumidors, i resulta una alternativa més econòmica que la jurídica quan es tracta d’intervenir en un desacord de consum com semblen ser un gran número de casos dels afectats per contractacions de viatges previstos durant la setmana de Magdalena i Pasqua principalment.

BODES I COMUNIONS SUSPESES

Com a anècdota, però no menys important pel que fa a desemborsament econòmic previ que en algunes circumstàncies havia suposat, per la Unió de Consumidors de Castelló també hi han passat estos mesos consultes com la de la cancel·lació dels serveis vinculats a bodes i Primeres Comunions.

En estos casos, la cancel·lació d’activitats com la de la restauració, òbviament no haurien d’haver presentat problema “donat que és una cosa que encara no s’hi havia produït” però sí que “en els casos de vestits de núvia fets a mida, la cosa ha resultat més complicada”, apunta Insa, donat que es tractava d’un producte personalitzat que implicava un treball i uns materials no aprofitables per una altra persona i en alguns casos s’haurà de dirimir quin percetatge assumirà cada part.

Últimas noticias

Contenido relacionado