domingo, 14 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

Arranca la matriculació ‘on-line’ per l’escolarització d’Infantil i Primària amb 55.554 noves places

Els centres educatius valencians escolaritzen este curs a prop de 785.000 alumnes de 2n Cicle d'Infantil (3 a 5 anys), Primària, ESO, Batxillerat, FP i Educació Especial: 93.500 a les comarques de Castellló, més de 407.000 a les de València i més de 284.000 a les d'Alacant.

A partir d’este dilluns 8 de juny comença la matriculació escolar per al pròxim curs 2020-2021. El procés d’admissió s’inicia amb les etapes d’infantil i primària i la gran novetat és que serà única i exclusivament per via telemàtica. Tot i que estan previstes excepcions justificades.

Així la Conselleria d’Educació ha creat la web telematricula.es per a fer l’admissió escolar a qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla. Les famílies únicament necessiten el DNI o NIE per a obtenir la clau d’admissió necessària per a fer esta tramitació que es farà, majoritàriament, a través d’Internet, ja que la web neix, presisament, amb l’objectiu d’afavorir que la gran majoria de la població que ha d’efectuar este tràmit puga fer-lo des de casa i que no es desplace a cap centre educatiu.

PRIMERA ESCOLARITZACIÓ

Este procediment és sobretot important per a aquelles famílies que escolaritzen per primera vegada a fills i filles en aules de 2 anys gratuïtes i en Infantil de 3 anys, així com per a aquells estudiants que inicien un cicle formatiu d’FP o volen cursar 1r de Batxillerat.

En la resta d’etapes educatives les famílies utilitzen este procediment en menor mesura, ja que només s’ha d’utilitzar per a canviar als fills i filles de centre educatiu per raons com, per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra.

Cal recordar que el procés d’admissió en Infantil i Primària es farà del 8 al 16 de juny i en la resta d’etapes del 17 al 25 de juny.

PRIMER PAS: ‘CLAU D’ADMISSIÓ’

El primer pas serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit telemàtic d’admissió. En la finestra ‘Clau d’admissió’ es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’emplenar les mateixes dades però amb la seua NIE. A part de posar el NIE, haurà d’omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

Feta esta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés que compta amb un identificador i una contrasenya per a poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En la web hi haurà una finestra específica també per a estes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra ‘Procés d’admissió’ en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial en els centres educatius on vulguen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

PLACES PEL CURS 2020-21

Els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics (públics i concertats) escolaritzen este curs a prop de 785.000 alumnes de 2n Cicle d’Infantil (3 a 5 anys), Primària, ESO, Batxillerat, FP i Educació Especial: 93.500 a les comarques de Castellló, més de 407.000 a les de València i més de 284.000 a les d’Alacant.

L’oferta de places pel pròxim curs és similar, ja que la situació demogràfica i migratòria del nostre territori és semblant a la d’ara fa un any.

la matriculació només és obligatòria per A noves escolaritzacions en aules de 2 anys gratuïtes i en Infantil de 3 anys, canvis de cicle formatiu o canvi de centre educatiu

El procés d’admissió no el fa tot l’alumnat, sinó les famílies que escolaritzen per primera vegada fills i filles en aules de 2 anys gratuïtes i en Infantil de 3 anys, així com aquells estudiants que inicien un cicle formatiu d’FP o volen cursar 1r de Batxillerat, i també aquells que per la raó que siga volen canviar de centre.

En Aules de 2 anys als col·legis públics i a les Escoletes Infantils de la Generalitat pel pròxim curs oferim un total 6.054 places: 1.144 a les comarques de Castelló, 2.490 a les d’Alacant i 2.420 a les de València. L’alumnat que opta a estes places que s’ofereixen en 178 CEIP i 55 Escoletes Infantils de la Generalitat és el nascut en 2018.

En Infantil 3 anys (per alumnat nascut en 2017) oferim 49.500 places en centres sostinguts amb fons públic: 17.800 a les comarques d’Alacant, 6.100 a les de Castelló i 25.600 a les de València.

Als sis cursos de Primària no cal fer el procés d’admissió telemàtica a no ser que els vullga canviar de centre, ja que la porta d’entrada als centres sostinguts amb fons públics és el cicle d’Infantil.

En 1r d’ESO tampoc cal fer el procés d’admissió a no ser que es vulga canviar de centre, ja que tot l’alumnat de Primària té plaça assegurada en el centre de Secundària al que està adscrit el seu col·legi. Els CEIP públics tenen tots un IES públic assignat així com els col·legis concertats que no ofereixen ESO, mentre que als col·legis concertats que ofereixen Primària i ESO l’alumnat no canvia de centre.

En primer d’ESO l’oferta global pel pròxim curs és d’unes 54.000 places (19.800 Alacant, 6.400 Castelló i 27.800 València)

En primer de Batxillerat tot el món ha de fer el procés d’admissió perquè es passa d’ensenyament obligatori a no obligatori. L’oferta pel pròxim curs en 1r de Batxillerat ronda les 30.500 places: 11.400 a Alacant, 3.500 a Castelló i 15.600 a València.

En Formació Professional, també s’ha de fer el procés d’admissió en ser igualment una etapa postobligatòria. L’oferta de places de 1r curs en els centres sostinguts amb fons públics ronda les 49.000. Concretament són més de 7.100 en FP Bàsica, prop de 23.000 en cicles de Grau Mitjà i vora 18.900 en cicles de Grau Superior.

Per províncies l’oferta de places d’FP en Alacant és de prop de 17.400, més de 5.800 en Castelló i més de 25.800 en València.

Últimas noticias

Contenido relacionado