domingo, 23 junio 2024

Noticias de Castellón y provincia

Castelló autoritza la instal·lació del 50% de les taules de les terrasses

Els titulars poden demanar l'ampliació de superfície i es resoldrà sota criteris de compatibilitat d'usos de l'espai i accessibilitat.

La Junta de Govern Local extraordinària de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat l’aixecament de la suspensió de les autoritzacions per a la instal·lació de taules i cadires per a terrasses en la via pública, així com l’aixecament de la suspensió de l’activitat de les terrasses instal·lades sobre la base d’autoritzacions o concessions demanials atorgades pel consistori per a l’explotació de bars o cafeteries en equipaments o espais de titularitat municipal.

“Dilluns farem un pas més en la desescalada i la reactivació econòmica i social de Castelló amb l’entrada en la Fase 1. Després de dos mesos tancades, el sector de l’hostaleria podrà reobrir les seues terrasses amb una sèrie de condicionants que tenen com a objectiu conjugar l’activació de l’activitat econòmica i el gaudi dels usuaris, amb l’establiment de les mesures d’ocupació de l’espai públic que permeta el compliment de la seguretat i el distanciament social”, ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible i Ús de l’Espai Públic, Jorge Ribes.

Així, sobre la base de l’acord municipal aconseguit que entrarà en vigor a partir de demà, 18 de maig, amb l’entrada de Castelló en Fase 1 de la desescalada, i en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma, s’autoritza la instal·lació del 50% de les taules permeses sobre la base de la corresponent autorització municipal vigent en el moment de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març).

Es consideren terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que no estant cobert estiga envoltat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments. En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. Si per la dimensió de l’espai, en la superfície originàriament autoritzada pel consistori, no és possible la instal·lació del 50% de les taules permeses en l’autorització, s’haurà de reduir el nombre de taules a instal·lar a fi d’adequar-les a l’espai autoritzat.

No obstant això, s’obri la possibilitat de sol·licitar l’ampliació de superfície, que es resoldrà previs informes corresponents que atendran a, entre altres criteris, les dimensions i característiques de l’espai sol·licitat, la necessitat de garantir l’espai suficient per als vianants, la compatibilitat dels diferents usos de les vies públiques, el compliment de la normativa d’accessibilitat, la convivència amb el trànsit rodat o facilitar en la mesura que siga possible l’exercici de les activitats econòmiques.

Tot això, “amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i el compliment en tot cas de la normativa obligatòria dictada per les autoritats sanitàries”, ha indicat Ribes. A més, segons especifica l’acord, “en cap cas s’autoritzaran ampliacions que impliquen un nombre de taules i cadires superior a l’inclòs en l’autorització vigent en data 14 de març de 2020”.

Obertura de cementeris

D’altra banda, hui també s’obriran els dos cementeris de Castelló, seguint les directrius de les autoritats sanitàries. En tots dos recintes s’han dut a terme treballs de desinfecció i neteja i es permetrà l’entrada de l’1/3 de l’aforament.

La ciutadania ja podrà reprendre les gestions administratives i l’horari d’obertura serà l’habitual, de 9.00 a 19.00 hores.

Últimas noticias

Contenido relacionado