miércoles, 12 junio 2024

Noticias de Castellón y provincia

Sanitat licita les obres d’ampliació i reforma del servei d’urgències del General de Castelló

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha licitat les obres d’ampliació i reforma del servei d’urgències de l’Hospital General Universitari de Castelló. L’import de licitació ascendeix a la quantitat de 4.217.063 euros i el termini d’execució de les obres és de 28 mesos.

El projecte d’ampliació i reforma del Servei d’Urgències de Castelló consisteix en la reforma integral de l’actual servei d’urgències al complet. A més, es realitzarà una remodelació puntual de part del servei de farmàcia, en les zones de dispensació de medicaments, i de l’espai per a recepció de comandes, obres necessàries per a poder escometre l’ampliació d’urgències.

L’inici de les obres està previst durant el segon trimestre de 2020 i s’espera que a l’estiu de l’any 2022 estiguen finalitzades.

Actualment, el servei d’urgències de l’hospital de Castelló disposa d’una superfície total de 1.700 m². Després de les obres de reforma i ampliació, l’espai de les noves urgències es veurà àmpliament incrementat, comptant amb una superfície total de l’entorn dels 3.000 m². En el servei de farmàcia, la superfície d’actuació de les obres és dels 350 m² aproximadament.

En total, la superfície afectada per les obres és de 3.350 m², dels quals 969 m² són d’ampliació de nova planta i la resta corresponen a la reforma d’espais existents.

L’àrea d’urgències es desenvoluparà al complet en planta baixa, diferenciant l’atenció d’urgències generals, pediàtriques i traumatològiques. Es crearà un nou accés principal i de recepció de pacients, de manera diferenciada, per a l’atenció de les urgències de vitals i de la resta de pacients. El conjunt de les zones d’observació en urgències, que es divideix en 3 sales (dues d’adults i una pediàtrica), permet una ocupació total per a l’atenció simultània de 59 persones.

L’ampliació en les plantes superiors es destinarà a les sales administratives del servei de farmàcia i les sales d’estar per al personal del servei d’urgències.

Este projecte d’ampliació respon a les necessitats assistencials del Servei d’Urgències que ha anat experimentat un increment d’activitat. A més, respon a criteris d’humanització dels espais per a pacients i en el projecte s’han tingut en compte criteris d’implementació de mesures d’eficiència energètica en el seu envolupant i instal·lacions, tot això juntament amb l’ús de materials més sostenibles i ecològics.

D’altra banda, i des del punt de vista de la flexibilitat, el projecte contempla la versatilitat dels espais interiors d’atenció mèdica així com la possibilitat de futures ampliacions previstes tècnicament en el projecte.

L’obra s’executarà per fases i en tot moment es mantindrà l’activitat assistencial. Per a això, s’han establit les mesures necessàries per a minimitzar el seu impacte en la prestació assistencial.

Últimas noticias

Contenido relacionado