miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Onda obri la convocatòria per a la nova Borsa de treball d’Infermer escolar

L’ajuntament d’Onda obri fins al divendres 28 de setembre, la convocatòria per a la nova borsa de treball d’infermer escolar en els centres educatius públics i privats concertats d’educació infantil, Primària i Secundària Obligatòria de la ciutat.

Esta convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló s’ha dut a terme des del consistori en col·laboració amb l’Associació científica d’infermeria i salut escolar al costat del Col·legi d’infermeria de Castelló.

Els infermers que sol·liciten plaça per a este concurs oposició hauran de presentar documents que acrediten la seua formació com a professional sanitari com: títol de diplomatura o grau universitari en infermeria o obtindre la titulació abans que finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Un altre dels requisits és tindre la Certificació d’Aptitud Pedagògica (CAP) o màster en formació del professorat d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes. A més, tindre experiència laboral com a infermer escolar d’almenys un mes i en serveis relacionats amb urgències en els últims deu anys.

Elena Albalat, tinent d’alcalde de l’Àrea de Recursos Humans, Igualtat i Seguretat Ciutadana, ha destacat: “El nostre equip de govern creu imprescindible i necessària la figura de la infermera escolar en cada centre per a millorar la seguretat i el benestar dels alumnes onders”. La proposta de la infermera escolar a les aules és un dels compromisos de l’actual govern amb els seus veïns.

Les persones que complisquen els requisits realitzaran les proves selectives, que constaran d’un examen en format qüestionari de 50 preguntes, amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari que figura com a Annex I en les Bases i en un temps màxim de 60 minuts.

Quant a les sol·licituds podran presentar-se al costat del resguard acreditatiu d’haver abonat l’accés a l’examen en el Registre de l’Ajuntament d’Onda o bé per via telemàtica a través del portal d’administració electrònica del consistori en l’apartat carpeta ciutadana.

Últimas noticias

Contenido relacionado