lunes, 22 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

Nules demana un préstec per a posar-se al dia en el pagament a proveïdors

L’Ajuntament de Nules ha aprovat en sessió plenària ordinària els preus públics de l’Escola de Nadal d’enguany i les escoles de Pasqua i Estiu del pròxim any 2020. De manera que es mantenen els mateixos preus que en anys anteriors, “estes escoles s’organitzen per a enriquir i completar l’oferta ocioeducativa i formativa dels escolars i alhora afavorir la conciliació laboral dels pares en l’època de vacances escolars”, comenta l’alcalde de Nules, David García.

Així doncs, els preus públics aprovats són 10 euros per a les escoles de Nadal i Pasqua i 30 euros per a l’Escola d’Estiu que té una duració superior a les altres. A més, hi ha descompte per a famílies nombroses, monoparentals o en situació d’atur.

Per altra banda, el Ple ha aprovat sol·licitar un préstec per valor de 503.248,30 euros per a pagar factures de despesa corrent corresponents als sis primers mesos d’este any 2019, “es tracta de factures de l’últim període de l’anterior legislatura. Este préstec és per a tornar en esta legislatura, és a dir, abans d’abril de l’any 2023, i el que es pretén és que l’Ajuntament es pose al dia en el pagament a proveïdors. Ara se sol·licitarà proposta a les diferents entitats financeres del municipi per a veure quina és la millor oferta econòmica”, explica David García.

Uns altres punts tractats en el Ple han sigut el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Nules, que es remetrà a la Conselleria per a la seua aprovació definitiva; també s’ha aprovat concedir tràmit d’audiència prèvia sobre els recursos presentats contra els acords del PAI Playa Ciudad Jardín; el compte general de l’any 2018 per a remetre’l a la Sindicatura de Comptes; o una modificació de crèdit per valor de 126.774,71 euros a càrrec del romanent de tresoreria de l’exercici 2018 per a destinar al pagament d’hores extraordinàries i productivitats dels empleats públics de l’Ajuntament.

Últimas noticias

Contenido relacionado