miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Nules convoca la constitució d’una borsa de treball de psicòleg de L’EEIIA

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el divendres 20 de setembre

L’Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció per a cobrir la plaça de psicòleg de l’equip d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA) i la constitució de borsa de treball per a la provisió temporal d’aquest lloc.

“L’objectiu d’aquesta convocatòria és cobrir aquest lloc de treball per a atendre les necessitats en el municipi de Nules d’acord amb el finançament a entitats locals, atorgada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana”, comenta la regidora de Serveis Socials, Rosa Ventura. Les persones interessades poden presentar la instància corresponent fins al divendres 20 de setembre en el registre d’entrada.

La borsa de treball també podrà destinar-se a afrontar necessitats temporals i tindrà una vigència màxima de tres anys. La selecció es farà pel sistema de concurs oposició, amb una primera fase d’oposició amb dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori que consistirà en una prova de coneixements teòrics amb un qüestionari; i la resolució de dos supòsits pràctics escrits sobre els continguts del programa que figura a les bases.

I la segona fase serà de concurs i consistirà a baremar els mèrits, en aquesta fase sols participaran els aspirants que hagen superat la fase d’oposició. Les bases es troben en la seu electrònica i pàgina web municipal de l’Ajuntament de Nules.

Així doncs, entre les principals funcions a desenvolupar es troba l’avaluació de les necessitats i carències de les famílies derivades; suport psicològic i intervenció psicosocial dels membres de les famílies derivades; treballar la integració del menor en el seu entorn familiar; valorar i diagnosticar possibles casos d’abusos sexuals en menors; redacció de plans d’intervenció familiar, seguiment i valoració i realització d’informes amb propostes de mesures de protecció; realització de memòries anuals i estadístiques, coordinació amb l’equip base de serveis socials, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, fiscalia de menors, col·legis, instituts, sanitat o altres departaments relacionats amb l’àrea; entre d’altres.

Últimas noticias

Contenido relacionado