martes, 23 julio 2024

Noticias de Castellón y provincia

L’Hospital Provincial de Castelló i l’Associació contra el Càncer implanten el programa ‘Primer Impacte’

La iniciativa té com a objectiu l'atenció psicosocial de les persones recentment diagnosticades d'un càncer.

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i l’Associació Espanyola contra el Càncer de Castelló (AECC) implantaran en el centre el programa ‘Primer Impacte’, que té com a finalitat el suport psicològic, l’ajuda social i acompanyament a pacients recentment diagnosticats d’un càncer perquè se senten atesos i reconfortats des d’un primer moment.

Així ho estableix un conveni signat pel director gerent del Consorci, Joaquín Sanchís, i el president de l’AECCCarlos Camahort, els qui han destacat la importància de treballar de manera conjunta i coordinada a l’hora d’identificar amb rapidesa les necessitats i demandes de pacients i familiars amb la finalitat d’afavorir l’accés als serveis més adequats i parar atenció psicosocial immediata.

El programa Primer Impacte és un servei d’atenció integral i ràpida a la persona malalta de càncer i als seus familiars perquè, des del moment en què coneix el seu diagnòstic, trobe el seguiment clínic dels i les professionals sanitaris de l’hospital i el suport de l’AECC.

Aquest programa s’inicia amb la derivació per part del personal facultatiu i permet disminuir l’impacte emocional del diagnòstic oncològic, detectar necessitats sociosanitàries i oferir els recursos assistencials pertinents.

La malaltia de càncer requereix constants cuidats de llarga duració en molts casos, i l’impacte psicològic que suposa aquesta situació per a la família i el o la pacient posa de manifest l’aparició de problemes que aquest programa pretén solucionar.

El conveni de col·laboració subscrit també regula l’actuació de voluntariat de l’AECC a l’hospital amb la finalitat d’acompanyar a pacients i familiars.

Segons l’AECC, el diagnòstic de càncer té repercussions en totes les esferes de la vida de la persona malalta i dels seus familiars, tant en l’entorn social, com a laboral, econòmic i familiar, i s’estima que un elevat percentatge de la població oncològica presenta alteracions psicològiques derivades del procés de la malaltia que requereixen un abordatge per part dels professionals.

Últimas noticias

Contenido relacionado