domingo, 19 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

L’Alcora inicia la restauració de la façana lateral original de la Reial Fàbrica

El projecte ajudarà a recuperar la decoració polícroma de l'edifici original, creant un model a seguir en posteriors intervencions.

L’Ajuntament de l’Alcora ha posat en marxa una nova actuació en el marc de la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. Es tracta de la restauració de la façana lateral per a la consolidació de les pintures murals, un projecte que ascendeix a 48.200 € i està finançat per la Conselleria de Cultura.

La façana objecte de la intervenció és la millor conservada de tot l’edifici fundacional i manté la major quantitat d’evidències de la decoració exterior d’aquesta fase de l’immoble. Així i tot, es troba molt deteriorada i ha patit nombroses intervencions posteriors a la seua edificació, especialment en les obertures que han sigut engrandides, reduïdes o tapiades per necessitats industrials.

La importància de la seua restauració radica en el fet que aquestes restes originals ajudaran a recuperar d’una manera totalment fiable el que va ser la decoració polícroma de l’edifici original, creant un model a seguir en posteriors intervencions.

Fases del projecte

El projecte s’executarà en quatre fases: consolidació i cates; eliminació d’elements anacrònics i reintegració volumètrica; estucat i polimentació de llacunes i faltants; i reintegració cromàtica i acabats finals.

En la façana es poden observar diversos testimonis policroms, centrades en la zona alta, en els quals es pot aventurar un acabat decoratiu motlurat amb derivats de l’almagre, blancs i ocres, amb encintats i emmarcats en diverses tonalitats i una distribució de tipus geomètric.

Per a certificar-ho, es realitzarà una intervenció per a la qual, en primer lloc, s’ha muntat una estructura de bastida de tres altures i correguda al llarg de tot el parament, que descansa sobre el solar adjacent.

Una vegada resolta la problemàtica de l’accessibilitat, s’executarà un treball de consolidació previ a fi de poder manipular amb seguretat els elements constructius. Aquesta es realitzarà mitjançant injecció fluïda en esquerdes, fissures i despreniments.

A continuació, es realitzaran les proves adequades per tota la façana i en tots els elements, a fi de trobar les pistes necessàries que permeten interpretar la lectura dels elements i la seua cronologia. Amb aquestes dades es podran restaurar els originals i completar el parament lateral original.

Quan es delimite la cronologia, es consensuarà la intervenció i criteri a seguir durant la restauració. S’eliminaran els elements que no es corresponguen cronològicament i pertanguen a intervencions posteriors, tenint en compte l’afecció d’aquests elements en l’estructura.

Seguidament, es consolidarà definitivament el conjunt resultant sense afegits. Se segellaran esquerdes i fissures, es fixaran elements deteriorats, i es recuperaran faltants volumètrics. En definitiva, en aquesta fase es recuperarà l’estructura d’origen, retornant-li la solidesa necessària.

Finalment, se seguirà el patró marcat per les cates per a la realització de la reintegració cromàtica en una zona pactada, que donarà les pautes per a l’acabat final, seguint fidelment l’original.

Últimas noticias

Contenido relacionado