martes, 23 julio 2024

Noticias de Castellón y provincia

La Generalitat declara noves microreserves de flora a la província de Castelló

Entre els espais reconeguts es troba la Platja del Serradal, a Castelló de la Plana, amb dunes mòbils i fixes, i pasturatges salins.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Medi natural, ha declarat com a microreserves de flora, 8 enclavaments naturals localitzats dins de la província de Castelló, tal com publica un orde del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La declaració afecta en concret a un total de huit espais, com són el Barranc de l’Assut(Eslida), Mes Riu d’En Bosch (Benassal), Mola d’Llaures D (Ares del Maestrat), La Moreria(Coves de Vinromà), Ombria del Mes de la Vall C (Ares del Maestrat), Platja del Serradal (Castelló de la Plana), Tancat de la Torre (Morella) i Ombria del Villar (Algímia d’Almonesir).

Una microreserva de flora és una zona, de menys de 20 hectàrees d’extensió, que busca afavorir la conservació de les espècies botàniques estranyes, endèmiques o amenaçades, o les unitats de vegetació que la contenen. Per això, amb l’objectiu de dur a terme aquesta preservació i evitar el calcigament generalitzat de les microreserves, queda prohibit als usuaris eixir-se de les sendes o camins existents en aquestes zones.

Es prohibeixen també, excepte en excepcions recollides en l’ordre, altres activitats, com la captura o recol·lecció de fongs, ja que suposen una peça clau en el correcte funcionaments de les microreserves, així com la realització de senyals amb pintura o altres materials. També queden limitades, en la majoria de casos, el desenvolupament d’activitats d’escalada, aprofitaments fusters, clareos, labors silvícoles, la circulació de bicicletes i de vehicles a motor.

La declaració permet també l’establiment de possibles mesures per a reduir l’impacte de l’excés de visitants, si es comprovara una degradació de la vegetació existent.

Correspon la gestió d’aquestes microreserves de flora a la Direcció Territorial de Castelló de la pertinent Conselleria. Igualment, correspon a aquesta mateixa institució concedir les autoritzacions corresponents per al desenvolupament d’activitats educatives, científiques i conservacionistes a desenvolupar en la microreserva, o per a l’alçament excepcional de les prohibicions establides en aquesta ordre.

Totes aquestes limitacions s’inclouen dins dels plans de gestió d’aquests espais, entre els quals es contemplen la realització de diferents actuacions per a preservar la sostenibilitat de la zona, com la instal·lació de cartells informatius i murs de protecció, realització de censos de les espècies, actuacions de conservació, manteniment de sendes, eliminació d’espècies exòtiques i invasores o la recol·lecció de llavors, en alguns casos.

25 anys de microreserves 

La xarxa actual de microreserves de flora inclou més de 300 llocs que cobreixen una superfície que supera les 2.300 hectàrees, acollint una representació del 67% de les espècies de la nostra flora nativa. Precisament enguany se celebra el 25 aniversari de la creació d’aquesta figura de protecció per part de la Generalitat Valenciana (Decret 218/1994), figura que ha inspirat propostes similars en altres Comunitats Autònomes i altres països europeus.

Últimas noticias

Contenido relacionado