martes, 21 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

La Diputació de Castelló presentarà les línies del pressupost de 2020 la pròxima setmana

L'equip de govern lamenta "la mala gestió econòmica realitzada pel Partit Popular durant el primer semestre de 2019 en la institució".

El ple de la Diputació de Castelló donarà compte el dimarts que ve de les línies del pressupost de 2020, un pas merament tècnic que serveix de base perquè l’equip de govern treballi en l’elaboració dels comptes del pròxim una exercici seguint els informes tècnics i la liquidació que es preveu realitzar de 2019.

La Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els pressupostos, a l’efecte de donar compliment als requeriments de la normativa europea. Al costat d’això, s’ha d’informar de l’estat de previsió de moviment i situació del deute, així com l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit de deute.

En aquest sentit, des de l’actual equip de govern s’ha lamentat, segons destaca el diputat provincial d’Hisenda, Santiago Agustí, “la mala gestió econòmica realitzada pel Partit Popular durant el primer semestre de 2019 en la institució, que ha derivat en un incompliment de l’equilibri pressupostari i de la regla de la despesa, dues qüestions incloses en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera impulsada l’any 2012 per a tractar de controlar els comptes de les entitats locals”.

Concretament, des de l’àrea d’Intervenció es preveu que la diputació finalitzi l’any incomplint l’estabilitat pressupostària, ja que hi haurà un desequilibri de 4,9 milions d’euros en els comptes i sobrepassant en 16,7 milions d’euros la regla de la despesa (que estava fixada en 85 milions d’euros però arribarà als 101 milions).

Des de l’equip de govern s’ha lamentat aquesta situació i s’ha criticat que el PP no realitzés una modificació pressupostària en els primers mesos de l’any, la qual cosa hagués permès dedicar els romanents existents (més de 23 milions d’euros) a realitzar una segona edició del Pla 135 o altres actuacions similars que tanta falta fan als municipis de la província.

Tot això s’uneix al problema d’inestabilitat política a nivell estatal i a la falta de Govern, que fa que no es compti amb els Pressupostos Generals de l’Estat, les transferències econòmiques del qual són la base dels comptes de la Diputació de Castelló.

Últimas noticias

Contenido relacionado