miércoles, 17 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

El TSJCV anul·la el trasllat dels menors d’un centre d’acolliment de Segorbe

El TSJCV ha anul·lat la decisió de la Conselleria d'Igualtat de traslladar a tots els menors del centre d'acolliment de Segorbe a altres centres.

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat, per ser contrària a dret, la decisió de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de data 9 de maig de 2017 de traslladar a tots els menors que es trobaven en el centre d’acolliment La nostra Senyora de la Resurecció de Segorbe a altres centres de la província.

La Sala ha estimat així el recurs interposat per la Congregació de les Germanes Terciàries Caputxines de la Sagrada Família, que gestionava aquest centre. Els magistrats argumenten que l’actuació de la Conselleria va constituir “una via de fet de l’Administració Valenciana”.

La sentència, que pot ser recorreguda, confirma la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa per a dirimir el plet, de manera independent al qual procediment que segueix en la jurisdicció civil, en versar sobre una actuació administrativa que suposa una via de fet, que està considerada com “una greu infracció de l’ordenament jurídic”.

Ja sobre el fons de l’assumpte, el TSJCV ha dictaminat que la decisió de reubicar als menors adoptada per la Direcció General d’Infància i Adolescència no es va formalitzar “previ procediment administratiu cap; tampoc, per cert, de procediment incoat directament (o per ordre superior) de la Direcció Territorial a Castelló”.

Aqueixa mesura –continua la Sala- “no va formar part de cap suposat procediment que li donara suport” i va generar “de facto” per a l’entitat titular del centre de Segorbe “el mateix efecte que la sanció imposada a la congregació mitjançant l’esmentada resolució” de la citada Direcció General.

En esta línia, els magistrats assenyalen que no sols “es va privar a la part actora de tota possibilitat de defensa, sinó que tampoc va col·laborar la Conselleria amb la institució autonòmica que és el Síndic de Greuges, que en data 31 de juny de 2018, seguia sense rebre si vulga la documentació que va requerir e l’Administració en relació a l’assumpte que ens ocupa”.

Últimas noticias

Contenido relacionado