miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

El Govern estudiarà l’impacte de les obres de defensa de Benafelí a Almassora

Adjudica el pla de vigilància ambiental a Intercontrol Levante per 20.900 euros.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha adjudicat el contracte de serveis per al pla de vigilància ambiental després de la finalització de les obres de regeneració ambiental i lluita contra l’erosió de la platja de Benafelí d’Almassora. L’empresa Intercontrol Levante S. A. és la beneficiària, de les tres candidates, del contracte valorat en 20.896,62 euros que té com a objectiu el seguiment i control dels impactes i de l’eficàcia de les mesures preventives i correctores plantejades en les obres de defensa de la costa.

El procés a seguir en el desenvolupament del programa de vigilància ambiental, citat en la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), s’estructura en tres fases: fase prèvia a l’execució de les obres, fase d’execució de les obres i fase posterior a l’execució de les obres. Una vegada finalitzades a l’octubre de 2017, el Ministeri recorda que és moment de desenvolupar els treballs de l’últim tram, que coincideix amb el de funcionament.

El seguiment inclou cartografriar l’estat tope-batimètric de la zona d’actuació fins a una profunditat màxima de 10 metres, que és la màxima a la qual s’ha comprovat que es produeix transport de sediments, i controlar la qualitat de l’aigua amb la presa de mostres per a la seua posterior anàlisi en laboratori. Les mostres recollides en almenys tres punts dins de l’àrea regenerada i pròxima a la línia de costa i d’almenys dos punts a major profunditat i distància de la costa permetrà conéixer la salinitat, temperatura, PH, sòlids en suspensió i metalls dissolts, entre altres.

El pla inclou també un cartografiat bionòmic per a detectar els canvis patits en les espècies animals i vegetals. El plec proposa realitzar filmacions submarines, presa de mostres, recompte d’individus i determinació de densitats i recobriments vegetals amb “especial atenció a les espècies protegides, com les prades de posidònia oceànica”, al costat d’altres espècies. Per a la realització de l’estudi de detall, el plec preveu emprar tècniques de sonar i ortofoto i realitzar les immersions necessàries.

El Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Direcció Provincial de Costas, exigeix també la realització d’un pla de seguiment de recursos pesquers per a comparar les dades estadístiques de pesca existents amb els obtinguts durant el període del contracte amb una freqüència anual.

L’estudi inclou, a més, un seguiment de l’evolució de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) en el tram de costa d’un quilòmetre de la desembocadura del Millars. Aquest control consisteix a analitzar l’evolució de l’amplària de la platja, per a això caldrà obtindre una cartografia de la mateixa que s’anirà repetint periòdicament, després dels temporals ordinaris o forts corrents.

Últimas noticias

Contenido relacionado