domingo, 19 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Declaració d’emergència de l’execució de les obres al CEIP Escultor Ortells de Vila-real

El Ple de Consell ha sigut informat de la resolució de 6 d’agost de 2019, per la qual es va declarar d’emergència la realització de les actuacions per a l’execució de les obres de reparació del forjat sanitari de l’edifici de Primària del CEIP Escultor Ortells de Vila-real, i de la resolució de 5 de setembre de 2019, per la qual es va acordar ampliar el pressupost de l’emergència declarada.

La Unitat Tècnica de la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d’Educació va elaborar un informe en relació amb la inspecció que es va dur a terme al CEIP Escultor Ortells de Vila-real, a instància de l’ajuntament de la localitat, per a comprovar l’existència de problemes en la xarxa de sanejament del centre que circula per la cambra sanitària de l’edifici de Primària. Esta obra es va executar i la comunitat educativa va iniciar el curs escolar 2019-2020 amb normalitat i sense incidències.

L’execució de l’obra va tindre un cost de 394.254,13 euros.

Últimas noticias

Contenido relacionado