lunes, 22 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

Castelló reconeix el treball de les associacions culturals amb 60.000 euros de subvencions

El programa busca potenciar el desenvolupament cultural a la ciutat i impulsar el teixit associatiu, a més de promoure projectes que incloguen la perspectiva de gènere.

El departament de Cultura ha llançat les bases d’unes noves ajudes econòmiques que aniran destinades a associacions culturals sense ànim de lucre. L’Ajuntament ha aprovat una quantia màxima de 60.000 euros per a projectes que fomenten la activitat a la ciutat de Castelló. “Impulsar el teixit associatiu cultural de Castelló és una manera de mantenir viva la ciutat amb ofertes atractives i participatives”, ha assegurat la regidora de Cultura, Verònica Ruiz.

Per a la valoració dels projectes presentats, Cultura tindrà en compte criteris com la qualitat i originalitat del projecte. A més, es tindran especialment en consideració aquelles iniciatives que incloguen la perspectiva de gènere i la promoció de la igualtat entre homes i dones. També s’atorgarà una major puntuació a aquells projectes sense ànim de lucre que faciliten la integració de persones de diferents orígens culturals i geogràfics i es valoraran aquelles propostes que fomenten l’ús del valencià, així com la utilització de les noves tecnologies.

Podran accedir a la subvenció aquells projectes realitzats dins del període comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019. A banda, serà imprescindible que les entitats estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals, que no tinguen finalitat lucrativa i que el domicili social estiga ubicat a la ciutat de Castelló.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP), on van ser difoses aquest dimarts, 9 de setembre. L’anunci de la convocatòria també està recollit al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica.

En la resolució de les ajudes econòmiques es farà referència a les entitats beneficiàries, als projectes subvencionats i a l’import corresponent d’ajuda en cada un dels casos. La subvenció es farà efectiva amb un únic pagament anticipat que correspondrà amb el 100% de l’ajuda econòmica i serà imprescindible que totes les entitats perceptores de subvencions justifiquen l’activitat o activitats que reben el suport de Cultura.

Últimas noticias

Contenido relacionado