Castelló adjudica 2,7 milions per a millorar la senyalització

El contracte inclou la col·locació de sistemes de sobreil·luminació en passos de vianants i actuacions del Pla Director de la Bicicleta.

La junta de govern de Castelló ha aprovat l’adjudicació del nou contracte de subministrament i explotació integral de senyalització vertical i abalisament en el terme municipal de Castelló. Les adjudicatàries són Maquinària Vehicles i Recanvis, SLU i Telecso SL, constituïdes en unió temporal d’empreses. El pressupost per als cinc anys de durada del contracte és de 2,7 milions d’euros.

En la contractació, adscrita al departament de mobilitat sostenible que dirigeix l’edil Jorge Ribes, s’inclouen com a principals actuacions la millora de la seguretat viària en passos de vianants, amb la col·locació de sistemes de sobreil·luminació en els quals ho requerisquen i passos de vianants sobreelevats; així com intervencions encaminades a incidir en la seguretat viària entorn als col·legis Pineda, Armelles i La Marina.

El regidor Ribes ha destacat diverses actuacions que es faran a través d’aquest contracte i que formen part del Pla Director de la Bicicleta. Entre elles, «la finalització del tram de carril bici en la ronda Nord, des de la rotonda del riu Sec fins a la glorieta de l’avinguda Barcelona; la reordenació de l’avinguda Chatellerault amb la millora de la senyalització del carril bici existent; i la finalització de l’eix ciclista sud-centre a través del carrer Herrero».

A més, en el contracte que s’ha d’executar durant cinc anys es recull també la renovació de la senyalització per a vehicles pesats adequada al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Seguretat Viària; la renovació de la senyalització deteriorada o mancada de reflectora suficient; i la millora de la senyalització informativa en la zona de la Marjaleria.