miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Castelló licita un pla estratègic d’habitatge per a atendre les necessitats socials

L’Ajuntament de Castelló ha licitat el contracte per a realitzar un pla estratègic d’habitatge a la ciutat, que entre altres objectius pretén determinar la demanda no satisfeta i fer efectiu l’accés als ciutadans a una casa digna adequada a les seues necessitats i en unes condicions econòmiques proporcionals als seus ingressos.

Esta iniciativa s’emmarca en un pla d’actuació de la Regidoria d’Habitatge que dirigeix María Jesús Garrido, que pretén mobilitzar habitatge en lloguer social, impulsar una bossa de lloguer sobre este tema i un conveni amb entitats tenidores perquè posen al mercat pisos assequibles. Particulars i empreses poden presentar les ofertes fins al 6 de novembre i poden consultar el plec de condicions en la plataforma www.contrataciondelestado.es.

La finalitat d’esta acció és la creació d’un instrument de planificació que reculla les mesures i compromisos a assumir per l’Ajuntament en matèria d’habitatge i que permeten satisfer les necessitats existents en esta matèria. El pressupost de licitació ascendeix als 41.000 euros. Es tracta d’una mesura que l’anterior govern del Pacte del Grau ja va assumir a instàncies de Castelló en *Moviment com a condició prèvia a la tramitació del PGOU.

Els objectius del pla estratègic seran el de preveure una oferta suficient d’habitatges per a la ciutadania, d’acord amb les necessitats derivades de la creació de noves llars; contemplar una oferta suficient d’habitatge assequible; exposar les ajudes en matèria d’habitatge que han de possibilitar l’accés a l’habitatge a les persones majors amb dificultats econòmiques, com a mesura complementària a l’oferiment d’habitatge públic Finalment, recollirà les mesures suficients per a la rehabilitació, regeneració i renovació del municipi.

El programa inclourà una triple perspectiva: analítica, amb un diagnòstic de la problemàtica en matèria d’habitatge; estratègica, amb un establiment d’objectius; i programàtica; amb una programació de les actuacions de l’ajuntament.

Últimas noticias

Contenido relacionado