domingo, 19 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Borriana realitza el sorteig de les meses per a les pròximes Eleccions Generals

El diumenge 10 de novembre a les 8 del matí obriran els 23 col·legis electorals a Borriana.

L’Ajuntament ha realitzat el sorteig públic mitjançant un programa informàtic per a designar les persones que ocuparan els diferents llocs, presidència i vocalies, en les 38 meses electorals de Borriana durant la pròxima cita electoral del 10 de novembre, en què se celebraran les Eleccions Generals.

Així en el Ple Extraordinari d’avui s’han establit tant els 38 càrrecs de president o presidenta, com els dels 76 vocals, i també de les 6 persones que constaran com a suplents per als diferents càrrecs que compondran les meses, i que suposen un total de 342 persones.

La designació d’aquests càrrecs s’ha efectuat mitjançant un programa informàtic, a través d’un mètode que pretén garantir la transparència i l’aleatorietat, entre totes les persones censades en el municipi menors de 70 anys que sàpien llegir i escriure.

També té en compte, el programa informàtic, que per a ser elegit president de mesa, s’exigeix també el títol de Batxiller o FP II, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

L’esmentat programa informàtic selecciona de la base de dades que inclou totes les persones censades, aquelles que compleixen les condicions introduïdes quant a data de naixement i nivell d’estudis i, sobre aqueix conjunt, aplica una fórmula matemàtica a través de números aleatoris seleccionats a l’atzar per la pròpia aplicació.

Els resultats han sigut remesos immediatament després del ple al Jutjat de pau, que els enviarà al seu torn a la Junta Electoral de Zona. Serà aquest organisme el que comunique i cite a cada persona -si escau- per a complir l’obligació de ser president, vocal o suplent de mesa.

Cadascuna de les persones que haja sigut triada en el sorteig públic celebrat en el Saló de Plens Municipal rebrà durant les pròximes jornades la notificació amb les instruccions a seguir per a formar part de la mesa electoral que li haja correspost, ja que les dades no poden fer-se públiques i la confirmació es realitza de forma personalitzada a través de la notificació que es farà arribar a les seues respectives llars.

El diumenge 10 de novembre a les 8 del matí obriran els 23 col·legis electorals a Borriana, amb un total de 38 taules, en les quals estan cridats a votar 23.728 electors, segons l’últim cens electoral.

Últimas noticias

Contenido relacionado