miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

La distancia entre sales de joc i centres educatius movilitza el PP de Borriana

Des de l'Associació de Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana recorden que ells, com empresaris són els primers interessats a establir distancies "per un joc controlat" però que el Decret està pendent.

Un comunicat del PP de Borriana, referit a la distància entre les sales de joc i els centres educatius insta a l’ajuntament a fixar normes urbanístiques que marquen àrees idònies per a la instal·lació d’estes empreses, regularitzar la seua activitat i exercir un control per a protegir els qui són vulnerables.

A l’escrit, Alejandro Clausell parla de ser capaços d’unir les nostres veus per a protegir als nostres menors davant a l’obertura de cases d’apostes enfront de centres educatius. Les manifestacions fan referència a un negoci “instal·lat enfront de l’institut Llombai”. “No qüestionem la legalitat del negoci, en absolut. Estem qüestionant l’oportunitat de situar-ho fóra del perímetre en el qual es concentren menors per a garantir la seua protecció enfront de les addiccions”, afegeix el regidor popular, traslladant així a la província les manifestacions d’este diumenge a Madrid.

Cal recordar però, que les competències pel que fa a la regulació de les sales de joc físiques, no el joc virtual, recauen a l’àmbit autonòmic i que la normativa està pendent de desenvolupar, ja que l’avantprojecte de Decret va quedar paralitzat abans de les eleccions autonòmiques.

En este cas, el local al qual fa referència el regidor de Borriana és propietat de l’empresa Emotiva, pertanyent al Grupo empresarial Rotonda. Com empresa, està dins de l’Associació de Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana (ANDEMAR CV) des d’on afirmen respecte a este tema de les distàncies, que ells, com empresaris, són els primers a tindre interés en què es desenvolupe tant la Llei de Joc a l’Estat espanyol, com la que regula les sales de joc físiques i que és de competència autonòmica.

Respecte la distancia entre centres educatius i sales de joc, Miguel Ángel González, advocat d’ANDEMAR CV, recorda que la paralització de l’avantprojecte que regulava estos aspectes parlava d’eixos 150 metres “que podrien ser 200 perquè nosaltres, des del sector estem d’acord perquè són mesures que van cap el futur”.

“Cal planificar distàncies, també entre sales de joc, perquè el que nosaltres volem és un model de joc controlat i de joc sostenible”, indica Ganzález “Però el que no entenem és esta alarma social perquè precisament els menors tenen rotundament prohibida l’entrada a estes sales i en això tenim tolerància “0”. De fet així ho avalen les més de 20,000 inspeccions realitzades a estes empreses segons es recull a la memòria pública del 2017 que es pot consultar a la web de la Generalitat Valenciana i on queda clar que no hi ha hagut cap qüestió en tema de menors”, especifiquen des d’ANDEMAR CV.

Mentre, però, al comunicat del PP Clausell afirma en una visió molt distinta que “és necessari que tant l’administració pública com les associacions de mares i pares d’alumnes treballen de la mà per a garantir la defensa dels menors i evitar que aquests caiguen en addiccions a edats ben primerenques”.

Pel que a Borriana, l’advocat de l’Associació empresarial apunta que “el que sí que podria ser en este cas és que l’obligatorietat de què la distancia entre sales de joc siga de 700 metres i el fet que com a negocis, els empresaris es situen en llocs i carrers visibles, com qualsevol altre comerç, en una localitat com Borriana, haja coincidit en esta ubicació… però el que ha de quedar clar és que nosaltres estem d’acord en eixa necessitat de regular de cara un futur, igual que ja s’ha fet en temes com el fet de restringir i limitar la publicitat”, inssistix.

De tota manera, també cal recordar que encara que finalment es desenvolupe la regulació que implica el Decret Autonòmic que va quedar parat, açò no serà aplicable a aquelles sales de joc i locals que ja s’hagen autoritzat, per tant, estes ubicacions, si compleixen la resta de requisits, no seran modificades.

Pot ser per això, el PP també fa referència al passat i assenyala que van presentar una moció perquè la ciutat reforçara la normativa urbanística per a instal·lar aquest tipus de negocis. Al respecte, el regidor també parla d’incorporar el desenvolupament de campanyes de conscienciació i evitar que els nostres joves caiguen en addiccions que es poden i deuen prevenir.

A la província de Castelló, segons l’última memòria publicada, respecte al registre de salons de jocs i cases d’apostes, hi ha 23 sales de joc instal·lades i 9 cases d’apostes a més d’un Casino. Pel que fa a l’impacte econòmic, sempre segons les xifres d’este informe anual del 2017, a la Comunitat Valenciana, l’impacte en generació de llocs de treball, és d’uns 7.000 de forma directa i al voltant de 30.000 de manera indirecta.

Últimas noticias

Contenido relacionado