martes, 23 abril 2024

Noticias de Castellón y provincia

Benicàssim aprova la rebaixa de mig punt percentual del tipus de l’IBI

L’Ajuntament de Benicàssim ha celebrat avui un Ple extraordinari amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora d’Impost de Béns Immobles com a únic punt de l’ordre del dia, i on es considera una rebaixa de mig punt percentual del tipus de gravamen per a 2020.

Així, el tipus passarà del 0,560 al 0,555, i és un dels més baixos de la província de Castelló. La mesura s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (Partit Popular i Ciudadanos), PSPV, Compromís i Vox i l’abstenció de Ara Benicàssim.

La rebaixa del tipus de gravamen, juntament amb la gratuïtat de l’AP-7, suposarà una reducció d’ingressos de 350.000 euros en les arques municipals per al pròxim exercici.
D’altra banda, l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles també inclou una altra modificació, en este cas relatiu a les bonificacions a famílies nombroses.

En el supòsit de nul·litat, separació o divorci i custòdia compartida, el cònjuge que no tinga els fills empadronats en el seu domicili, per estar empadronats amb l’altre cònjuge, podrà acreditar eixa circumstància amb el conveni o sentència reguladora del règim de custòdia compartida.

Finalment, en aquells supòsits en què algun membre de la unitat familiar que constituïsca la família nombrosa i que disfrute en exercicis anteriors la bonificació regulada en el present apartat haguera de residir temporalment fora del terme municipal de Benicàssim per raó d’estudis, es concedirà la bonificació. El percentatge de bonificació es determina d’acord amb la categoria de la família nombrosa i el valor cadastral de la vivenda habitual.

Les modificacions en l’ordenança fiscal s’han dut a Ple extraordinari, ja que, perquè entren en vigor l’1 de gener del 2020, han d’estar publicades en el Diari Oficial abans del 31 d’octubre.

Últimas noticias

Contenido relacionado