martes, 23 julio 2024

Noticias de Castellón y provincia

El Consell concedeix 147.000 euros a Almassora per a contractar a joves qualificats

Labora remetrà la llista de persones candidates a les subvencions durant un any

La Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament d’Almassora una subvenció per import de 147.360,22 euros per a la contractació temporal de persones joves qualificades sota la modalitat del contracte en pràctiques (pla EMCUJU). El consistori té un termini de tres mesos per a justificar la relació de les persones contractades, la seua alta en la Seguretat Social i la resta de requisits que marca l’Administració autonòmica.

L’Ajuntament d’Almassora va presentar el passat 6 de juny la sol·licitud de subvenció per a acollir-se a aquesta línia d’ajudes que preven la contractació de joves després de la publicació, el 17 de maig, de la convocatòria corresponent a 2019. Estudiada la petició de l’administració local, el Servei Valencià d’Ocupació (Labora) ha resolt la concessió de la subvenció.

Les persones destinatàries d’aquestes ocupacions són les majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat. Per a sol·licitar la inclusió en el procés de selecció, l’Administració autonòmica només exigeix titulació acadèmica i que la persona no haja treballat en el dia natural anterior al moment de la seua contractació. Labora efectuarà un sondeig entre aturats menors de 30 anys inscrits com a demandants d’ocupació. Quedaran excloses les persones en atur que hagen participant anteriorment en els programes EMPUJI i EMCUJU.

Labora remetrà a l’Ajuntament la llista de persones preseleccionades, que únicament inclourà a joves que es troben en possessió d’alguna de les següents titulacions: llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, grau universitari, estudis de postgrau universitari, doctorat, tècnic o tècnic superior de formació professional reglada, certificat de professionalitat o altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.

L’Ajuntament d’Almassora especificarà, dins dels tres mesos concedits pel Consell per a la tramitació dels contractes, les titulacions requerides per a oferir vacants d’acord a les necessitats municipals. El regidor d’Ocupació, Javier Martí, ha afegit sobre aquest tema que el seu departament contractarà durant un any a tantes persones com ho permeta l’import global de la subvenció, igual que amb els 92.000 euros concedits per al pla EMPUJU.

Per a això, les persones seleccionades hauran d’aportar la titulació que els habilita per a la seua contractació en pràctiques o, en defecte d’això, aquella que acredite que està en condicions d’obtindre-la per haver completat els esutdios que li capaciten per a la pràctica professional d’aquest tipus de contracte. Labora no admetrà certificats de notes o documents anàlegs que no acrediten aquest extrem.

Últimas noticias

Contenido relacionado