miércoles, 22 mayo 2024

Noticias de Castellón y provincia

Almassora adjudica l’estudi de l’IES Falomir per a avançar l’ampliació

L'Administració autonòmica obliga a realitzar aquest examen per a valorar la viabilitat de les diferents alternatives d'obres en l'edifici, de manera que una anàlisi en profunditat determine quin tipus d'actuació s'adapta millor a les necessitats del centre

L’Ajuntament d’Almassora ha proposat l’adjudicació de l’estudi d’avaluació estructural de l’IES Álvaro Falomir a Comaypa S.A. per a continuar avant amb el projecte d’ampliació que sufragarà el pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La mesa de contractació s’ha reunit aquest matí per a estudiar les propostes i accelerar els tràmits per a l’examen de l’edifici.

Correspon al bloc que està catalogat com a bé immoble municipal protegit, de manera que l’informe determine l’aptitud de servei, la vida útil i les propostes d’intervenció si escau. La finalitat és la de determinar la seua capacitat portant, la seua resistència residual, les patologies existents dels diferents elements resistents, la seua previsible durabilitat i aptitud de servei per a una vida útil d’almenys 25 anys.

Tal com figura en el plec de condicions, l’edifici “posseeix una protecció individual parcial, està inclòs en el moviment modern i ha de ser conservat”, per la qual cosa “qualsevol intervenció que siga necessari realitzar, haurà de mantindre’s fidel a les característiques de l’edifici original, evitant qualsevol element que poguera distorsionar la seua lectura”. És per això que el consistori va traure a licitació per 56.950,05 euros, finançada a càrrec del pla Edificant, l’adjudicació de l’estudi per a determinar l’estat del centre.

L’edificació principal té les següents superfícies construïdes: planta baixa (1.896,73 metres quadrats), primera planta (1.488,58 metres quadrats) i planta segona (255.33 metres quadrats). Els tècnics tenen un mes des de la signatura del contracte per a supervisar l’estat del bloc i així avançar el procés per a rehabilitar i ampliar l’IES Álvaro Falomir. Així figura en el document que el consistori va remetre a la Conselleria d’Educació per a acceptar la delegació de les competències.

L’Administració autonòmica obliga a realitzar aquest examen per a valorar la viabilitat de les diferents alternatives d’obres en l’edifici, de manera que una anàlisi en profunditat determine quin tipus d’actuació s’adapta millor a les necessitats del centre. Per a autoritzar la futura delegació de competències, el Consell obliga a extraure les conclusions de l’anàlisi, de manera que quede assegurada la seguretat de futures intervencions a realitzar en l’edifici.

Cal recordar que les obres de l’institut Álvaro Falomir, construït sobre una parcel·la de 9.941,45 metres quadrats en sòl urbà dotacional docent, estan incloses en el pla Edificant al costat de la construcció del col·legi Santa Quitèria, la nova edificació de l’Ambaixador Beltrán i la resta de millores sol·licitades pels altres centres públics d’Almassora fins a sumar una inversió de 17 milions d’euros. A ells se suma, fora del programa, l’edificació del col·legi Regina Violant, en construcció des de finals de juny.

Últimas noticias

Contenido relacionado