L’Ajuntament de Borriana realitza una consulta pública prèvia per a la redacció de l’esborrany del Pla de la Marjaleria

El Pla Especial de Minimització d'Impactes Territorials de la Marjal de Borriana regularitzarà tots els habitatges en sòl no urbanitzable que van ser edificades abans del 20 d'agost de 2014.

L’Ajuntament realitza a través del portal web una consulta pública prèvia a la ciutadania durant aquest mes de setembre per a la redacció de l’esborrany del Pla de la Marjaleria, els resultats de la qual es tindran en compte per a la seua elaboració i redacció.

Així ho ha anunciat el regidor d’Urbanisme, Bruno Arnandis, que ha explicat que aquesta consulta pública prèvia “tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la redacció del pla, i obligarà a elaborar un informe de resposta conjunta a les aportacions rebudes”.

A més, ha indicat que el resultat de la consulta, “haurà d’incorporar-se a l’expedient amb indicació del nombre de participants, nombre d’opinions emeses i l’informe de resposta”.

Les aportacions i opinions sobre el tema de consulta es poden remetre a l’adreça de correu electrònic [email protected]. Per a facilitar les aportacions de les persones al Pla de la Marjaleria, l’Ajuntament ha publicat un senzill document disponible en el web municipal que arreplega “les principals problemàtiques i possibles actuacions sobre la Marjaleria”, ha precisat Arnandis.

Així mateix, el document indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de l’aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.

Amb la finalitat de facilitar la formulació de propostes, aquestes poden agrupar-se en diverses categories generals, com a principals problemes detectats en l’entorn natural de la Marjal de Borriana; com a elements, espais, construccions, edificis o paratges que es considere que mereixen una especial protecció o tractament, o com a preferències en les tipologia i característiques dels serveis i elements necessaris per a la minimització dels impactes sobre el medi natural.

Aquesta iniciativa consultiva que romandrà oberta tot el mes de setembre, segons ha assegurat el regidor d’Urbanisme, “no és en cap cas un procediment tancat, sinó el primer pas del procés de participació pública que acompanyarà l’elaboració del Pla Especial”.

L’Ajuntament, “convida” en aquest moment inicial a la població a “pronunciar-se en els aspectes més generals i bàsics, idees de principi, que durant el transcurs dels treballs de definició del pla aniran guanyant en precisió i complexitat”, ha remarcat Arnandis.

Pla Especial de la Marjal de Borriana

El responsable municipal d’Urbanisme ha recordat que l’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Especial de Minimització d’Impactes Territorials de la Marjal de Borriana, que podrà regularitzar tots els habitatges en sol no urbanitzable que van ser edificades abans del 20 d’agost de 2014, en la Zona Humida Catalogada Marjal de Nules-Borriana i el seu entorn.

L’objectiu, ha matisat és “dotar el municipi d’un instrument de planejament que permeta ordenar aquesta zona del territori i minimitzar l’impacte ambiental de l’edificació ja consolidada en aquesta zona costanera del terme municipal”.

En l’àrea que podem denominar Marjaleria existeixen un poc més de 400 edificacions, en gran part habitatges de segona o fins i tot primera residència, situades en la zona que s’estén entre el camí de les Tancades i el camí de la Ratlla.

Aquestes edificacions es van construir en un moment històric de menor sensibilitat mediambiental, on les edificacions irregulars annexes a xicotetes explotacions agrícoles eren habituals en aquests espais naturals. Disposades generalment al voltant de camins consolidats, no disposen dels serveis urbanístics necessaris per a minimitzar el seu impacte sobre el territori i, especialment, sobre la zona humida en la qual se situen.

L’Ajuntament ha dut a terme intervencions en matèria de legalitat urbanística, remetent a la fiscalia expedientes per edificacions il·legals. Aquesta actuació rep el suport de la població en general i principalment pels afectats, que estan d’acord amb la negativa del Consistori al fet que es construïsquen noves edificacions.

Per aquest motiu, ha reiterat, prèviament al començament de la tramitació dels documents encaminats a obtenir el Pla Especial, l’Ajuntament formula la consulta prèvia a la ciutadania, perquè es pronuncie sobre “els aspectes inicials bàsics de les propostes d’ordenació urbana a desenvolupar”.

El document base per a les aportacions està disponible en el web municipal, en:http://www.burriana.es/ayuninf/tablon/ordenacion/2019-08-planespecialmarjal/planespecialmarjal-consultaprevia.pdf